Even voorstellen

Mijn naam is Jelle Hielkema en ik ben reeds 22 jaar werkzaam in de groenbranche. Ik heb een eigen creatieve en pragmatische visie op tuinontwerpen, tuinadvies en ik maak gebruik van duurzame kwaliteitsproducten. Mijn stijl van ontwerpen is strak en symmetrisch, robuust met zichtlijnen met oog voor duurzaamheid met stoer houtwerk en ecologisch verantwoord met bijen, vlinders, bloemenmengsels, grassen en met een goede waterhuishouding. Mijn thuisbasis is Lemmer, zie mijn overige contactgegevens.

Genieten in uw eigen tuin 

Mijn hart gaat sneller kloppen bij vormgeven van buitenruimten waar mensen in en van kunnen genieten. Ik vind het belangrijk om mij goed in te leven in opdrachtgever(s), hoe deze de buitenruimte gaan gebruiken. Ik ontwerp en realiseer buitenruimten met méér beleving en een hoge gebruikswaarde zodat u daar probleemloos jaren van kan gaan genieten. Doel- en resultaatgericht werken zijn enkele van mijn kernkwaliteiten.

Werken voor opdrachtgevers die belang hechten aan een goede buitenruimte is wat mij plezier en voldoening geeft.

Uw tuin moet niet alleen mooi worden, maar in de tijd ook mooi blijven!'

Een doordacht en persoonlijk tuinontwerp

Ik ben een praktijkgerichte ontwerper die met schetsen en tekeningen ontwerpen op schaal uitbrengt. Voor een goed ontwerp vind ik het belangrijk om meer te weten over uw wensen! Het gebruik van een tuin is heel persoonlijk!

Andere zaken waar ik rekening mee houd bij een tuinontwerp:

 • Hoe wordt iets beleefd en gebruikt
 • Wat is de ruimtelijke vormgeving van de omgeving
 • De historie van de plek kan van belang zijn
 • Op welke wijze kan/moet het ontwerp gerealiseerd worden
 • Wat is de bodemgesteldheid en wat is het effect daarvan op de standplaats van de toe de passen beplanting
 • Hoe gaat de beplanting zich gedragen in de tijd? Welke beplanting draagt bij aan een ecologische diversiteit, is bestand tegen schaduw, droge of natte grond en nog veel meer……
 • Welke materialen zijn goed toe te passen
 • Waar en op welke wijze moet worden ingegrepen tijdens het beheer en onderhoud

Missie

 1. Het is mijn missie om voor betrokken opdrachtgevers verrassende tuinen en buitenruimten te ontwerpen, met méér beleving en deze onder regie laten realiseren door vakkundige uitvoerende vakmensen.
 2. De Schepper van de natuur heeft gezorgd voor overvloed, principes en wetmatigheden. Bestudering en toepassing daarvan is helpend, om de gebruikers van de ontworpen buitenruimte, daarvan te kunnen laten genieten.
 3. Opdrachtgevers ondersteunen bij te maken keuzes en hen verrassen met oplossingsgerichte creativiteit, kennis en kunde en waar nodig in samenwerking met andere specialisten.
 4. Hierbij ga ik voor tevreden opdrachtgevers nu en over 25 jaar.

Waarden

Een bedrijf zonder waarden is waardeloos en daarom deel ik graag de waarden van waaruit ik te werk ga:

Integriteit: We zeggen wat we (gaan) doen, doen wat we zeggen en waarom.

‘Leeg hoofd’: Geen vooringenomenheid maar onderzoekend en feedback vragend. Een luisterend oor en een ‘leeg hoofd’. Openstaand voor nieuwe inzichten, oplossingen en ideeën.

Teamspeler:  Alleen ga je snel maar samen kom je verder is mijn credo in deze. Daarnaast zijn we allemaal afhankelijk van elkaar en vanuit respect voor de ander werk we samen op basis van gelijkwaardigheid.

Graag ga ik het gesprek met u aan!